5.4.2017

Manipulace

Manipulační (břemenové) magnety s ručním ovládáním slouží k manipulaci s feromagnetickými materiály plochých i kruhových průřezů. Jsou vhodné pro manipulaci s obrobky u obráběcích a pálících strojů, ve skladech s hutním materiálem, provozy kováren, sléváren, válcoven a jiných provozů, kde je důležitá bezpečnost, rychlost a snadná ovladatelnost tohoto zařízení.