5.4.2017

Testy a zápůjčky

Každý potencionální zákazník má možnost si od nás zdarma zapůjčit a vyzkoušet naše zařízení ve svém provozu a přesvědčit se tak, zda je zařízení vhodné pro jeho výrobu. Díky této zkoušce jste schopni porovnat zařízení oproti konkurenci a jednoduše propočítat návratnost investice. Vzhledem k tomu, že máme vlastní výrobu, kde toto upínání používáme, nabízíme možnost testování přímo na našich strojích, kde Vám předvedeme, jak efektivně lze zařízení používat.